Algemene Voorwaarden

Wanneer u zich aanmeldt voor een workshop of cursus betekent dit automatisch dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Inschrijving voor de door de Drukmakerij te verzorgen workshops en cursussen geschiedt door het volledig invullen van het digitale aanmeldformulier op www.drukmakerij.nl, door telefonische aanmelding of aanmelding via de e-mail. Pas na bevestiging door de Drukmakerij (binnen 48 uur) is de aanmelding definitief en komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop of cursus tot stand.

Plaatsing geschiedt op basis van aanmelding: wie zich het eerst aanmeldt en krijgt als eerste de plaats.

U dient zich minimaal 2 weken vóór de workshop of cursus in te schrijven en te betalen (op rekeningnummer 390414050 t.n.v. B. Verberne, Nijmegen o.v.v. uw naam en de datum van de workshop of cursus). Als u zich na het verstrijken van de uiterlijke aanmeld- en betalingsdatum alsnog wilt aanmelden dient u contact op te nemen met de Drukmakerij. Er wordt gekeken of er nog plaats is. Als dit niet het geval is kan in overleg een andere datum worden afgesproken.

Wanneer u te laat betaalt krijgt u een betalingsherinnering. Na deze betalingsherinnering dient het bedrag binnen 2 kalenderdagen op bovengenoemde rekening te staan. Indien dit niet het geval is kan de Drukmakerij uw plaats in de workshop of cursus niet garanderen.

Voor alle workshops en cursussen geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Deze informatie staat vermeld bij de desbetreffende workshop of cursus. Als er te weinig aanmeldingen zijn gaat de workshop of cursus niet door. De Drukmakerij brengt u uiterlijk tot 8 kalenderdagen van te voren hiervan op de hoogte. U krijgt in dit geval het volledige bedrag teruggestort op uw rekening of er wordt in overleg een andere datum afgesproken.

Bij onverhoopte afwezigheid van de docent wordt de workshop of cursusles in overleg verplaatst naar een andere datum.

Restitutie van gelden voor workshops (niet voor cursus!!) kan tot twee weken voor aanvang voor 75% plaatsvinden, tot 1 week voor aanvang voor 50%, tot 25 uur voor aanvang voor 25% en vanaf 24 uur voor aanvang geen restitutie mogelijk.

Voor cursussen geldt alleen 75% restitutie van gelden tot twee weken voor aanvang van de cursus. Daarna is geen restitutie meer mogelijk. Bij afwezigheid tijdens één of meerdere lessen tijdens de cursus krijgt u geen restitutie.

Instromen tijdens een cursus is mogelijk in overleg met de Drukmakerij.

Tijdens een workshop of cursus wordt een basispakket aan materialen en het gebruik van apparatuur ter beschikking gesteld. De docent geeft van tevoren aan wat er binnen dit pakket valt.

Het volgen van een workshop of cursus is voor eigen risico en aansprakelijkheid. Dit geldt voor uw persoonlijke eigendommen, kleding, het gebruik van de apparatuur, uw vingers en al het andere dat hier redelijkerwijs bij hoort.

<< Terug naar Workshops